Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

HISTORIA SZKOŁY

 

Historia wsi Czerniewo sięga odległych czasów. Według relacji dzisiejszych mieszkańców z Czerniewa: Pawła Zulewskiego, Zygmunta Świeczkowskiego, Anny Feńskiej, Marty Sawickiej, wieś Czerniewo istniała od czasów szwedzkich. Nazywała się wtedy  - „CIERNIEWO”, bowiem rosło tu dużo cierni. Późniejsza nazwa wioski, jaką pamiętają mieszkańcy, to „SZERNIAŁ”. Na placu, gdzie mieszka pan Alojzy Ptach, stał stary, modrzewiowy dworek, a dookoła mieściły się zabudowania pracowników. Była też karczma w miejscu, gdzie mieszkał pan Paweł Zulewski. Po najeździe szwedzkim, jak głosi wieść, przybyło na teren trzech braci Zulewskich. Jeden osiedlił się w Czerniewie, drugi w Ełganowie, trzeci w Postołowie. Podobno teren ten niegdyś nawiedziła cholera, co potwierdziło wykopalisko z tamtych czasów znalezione w Czerniewie. Miało to miejsce w 1888 roku, podczas budowy szosy z Gdańska do Kiszewy. Wtedy to, w trakcie prac w centrum wsi, natrafiono na kości ludzkie. Wykopano ich, według przekazu, „całą furę”, a następnie przewieziono na cmentarz ewangelicki mieszczący się między Czerniewem a Ełganowem. Skupienie ludności na tym terenie związane było z dworkiem (majątkiem, budynkami gospodarczymi) bogatej rodziny niemieckiej, znajdującym się w Czerńcu (Czarne Pole). Według relacji żyjących mieszkańców, jedni z niemieckich dysponentów ziemskich nazywali się „CIGLER”, zaś ostatnimi właścicielkami były bezdzietne panny – siostry „GŃRTZ”. Historia wsi jest ściśle związana z budynkiem i instytucją szkoły. Na miejscu, gdzie obecnie stoi szkoła, stał drewniany budynek szkolny, który spalił się prawdopodobnie w latach 1865 – 1870. Kiedy postawiono szkołę murowaną?– nikt nie pamięta, ale wiadomo, że dobudowano nową klasę i mieszkanie dla nauczyciela. W tym czasie do szkoły uczęszczały dzieci z Czerniewa (Szerniał), Zaskoczyna oraz Czerńca (Czarne Pole). Dowodem istnienia placówki oświatowej jest wpis w kronice szkolnej miejscowości Malenin z lat 1870 – 1947. Odnaleziono tam wzmiankę o istniejącej na tym terenie szkole i jej nauczycielu Rudolfie Nowakowskim, który został powołany jako: „samodzielny nauczyciel do Czerniewa”. Pochodził on z Battanon przy Guttstadt, zaś seminarium skończył w Grudziądzu. Do roku 1919, kierownikiem szkoły był pan Antoni Guski.

W wyniku traktatu wersalskiego z dnia 28 VI 1919 r., który wszedł w życie 01 I 1920 r. Państwo Polskie odzyskało Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie i część Górnego Śląska. Gdańsk i jego okolice ( w tym wieś Czerniewo) został Wolnym Miastem i pozostawał pod opieką Ligi Narodów. W okresie międzywojennym w rozwoju polskiego szkolnictwa w Wolnym Mieście Gdańsku zarysowały się zasadniczo dwa typy szkół: szkoły publiczne, senackie z polskim językiem nauczania oraz szkoły prywatne Macierzy Szkolnej. Pierwszą wzmiankę o   polskiej szkole można znaleźć w "Gazecie Gdańskiej" z dnia 01 IV 1920r. W tym okresie w niektórych szkołach niemieckich wywalczono osobne klasy z polskim językiem nauczania. Ponadto istniały jeszcze szkoły niemieckie, w których uczono po polsku jedynie religii oraz prowadzono lekcje języka polskiego. Takie szkoły były w Trąbkach Wielkich, Ełganowie oraz Postołowie. W Czerniewie istniała szkoła niemiecka, której dyrektorem był od roku 1919 Wiktor Niding/Nieding (wcześniejsze nazwisko Niżelewski), rodem z Pręgowa zięć poprzedniego dyrektora Antoniego Guskiego. Pracował tu do chwili, gdy nadszedł front, to znaczy, do 16 marca 1945 roku.  Teren ten do 1945 roku zajmowali obywatele polscy jak i niemieccy – wszystkie przedmioty szkolne wykładane były w języku niemieckim. W okresie  II wojny światowej, mieszkańcy wsi doznali licznych represji ze strony Niemców – między innymi, polskie dzieci chcąc uczyć się w języku polskim musiały uczęszczać do oddalonego Ełganowa, gdzie otworzono polską szkołę. Sytuacja ta zmienia się wraz z zakończeniem II wojny światowej. W maju 1945 roku do Czerniewa z powiatu Nieświeskiego (woj. Nowogródzkie) przybyli polscy nauczyciele – małżeństwo: Jadwiga i Ludwik Fuchs. Po sprawdzeniu wiadomości, szczególnie znajomości języka polskiego, została uruchomiona klasa: I, II, IV, VI. Odbudowa Czerniewa po zniszczeniach wojennych przebiegała powoli – z początkiem maja 1947 roku zaczął kursować przez wioskę pierwszy autobus PKS (Starogard Gd. – Skarszewy – Straszyn – Gdańsk), około 1949 roku wieś została zelektryfikowana, w 1956 „połączona” ze światem drutami łączności telefonicznej.

W dniu 6 września 1960 roku po długiej i ciężkiej chorobie umiera kierownik szkoły Ludwik Fuchs. Szkoła pogrążona jest w żałobie. Kierownikiem szkoły w Czerniewie zostaje Jadwiga Fuchs, żona zmarłego Ludwika Fuchsa. W maju 1962 roku w Czerniewie nastąpiło uroczyste otwarcie sklepu powstałego pod patronatem Gminnej Spółdzielni w Sobowidzu oraz świetlicy: „Klub Rolnika”.

W roku szkolnym 1966-67 szkoła pierwszy raz realizowała program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Reforma, jej realizacja wymagała nowych programów i przygotowań. Wzrastająca liczba dzieci stwarzała kłopotliwą sytuację lokalowa, zajęcia lekcyjne odbywały się również w klubie Rolnika i świetlicy PGR, dlatego władze oświatowe w 1967 roku podjęły decyzją o budowie pawilonu szkolnego. Nowy budynek lekcyjny został wybudowany w czynie społecznym, składał się z 4 izb lekcyjnych, biblioteki, holu, pokoju nauczycielskiego, niewielkiego pomieszczenia na szatnię.

Uroczystość otwarcia nowej szkoły nastąpiła 5 października 1968 roku. W założeniu budynek miał służyć 20 lat, a korzystamy z niego do dzisiaj.

W 1969 roku odchodzi na emeryturę kierowniczka tej szkoły Jadwiga Fuchs, wieloletnia nauczycielka, jej praca i działalność na rzecz szkoły pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i mieszkańców Czerniewa. Nowym kierownikiem szkoły został Bogusław Banaszyk.

W tym roku rozpoczęto budowę łącznika w czynie społecznym, w którym znalazły się toalety, umywalnie oraz szatnie. W 1973 roku funkcję dyrektora przestał pełnić B. Banaszczyk a objęła ją Teodora Grajewska.

Od września 1976 roku do Szkoły w Czemiewie zaczęły uczęszczać dzieci z Postołowa z czteroklasowej szkoły. Uczniowie dojeżdżali do Czerniewa wraz ze swym nauczycielem Zenonem Polasikiem autokarem szkolnym. W ten sposób stan liczebny szkoły powiększył się.

W roku szkolnym 1981/1982, w chwili ogłoszenia stanu wojennego, do szkoły przybyli żołnierze z Kołobrzegu. Szkoła zamieniła się w koszary a boisko szkolne zastawione było samochodami i innym sprzętem wojskowym. Zajęcia szkolne zostały zawieszone na tydzień, ale zaległości trzeba było nadganiać w kolejne wolne soboty. Następnie przyszły kolejne zmiany kadrowe, od l kwietnia obowiązki dyrektora na okres pięciu miesięcy pełniła Elżbieta Sebzda, od l września 1982 roku funkcję dyrektora zaczęła pełnić Teresa Myszkier.

24 czerwca roku szkolnego 1986/1987, gdy uczniowie z radością powitali wakacje w szkole rozpoczęto generalny remont, wykonano nową podłogę na holu, wyremontowano dach szkoły, łazienki, założono CO w zerówce. W późniejszym terminie planowano przebudowę kuchni, zaplecza kuchennego oraz dobudową stołówki i biblioteki z czytelnia. W roku szkolnym 1989/1990 stanowisko dyrektora zaczęła pełnić Kazimiera Kozak.

W roku szkolnym 1991/1992 po raz pierwszy po wielu latach wróciła do szkoły religia, pojawiły się w salach lekcyjnych krzyże. W ramach uczczenia tej decyzji uczniowie 3 września rozpoczęli również rok katechetyczny mszą świętą w kościele w Trąbkach Wielkich.

Dnia 14 października 1995 roku obchodzono uroczyście 50-lecie Szkoły Podstawowej w Czerniewie. W ciągu 50-lecia istnienia mury szkoły opuściło 719 absolwentów. Wielu z nich przyjechało na uroczystości związane z obchodami rocznicowymi. Były wspomnienia, wspólne śpiewnie, łzy rozrzewnienia i radości. W części oficjalnej młodzież przedstawiła zarys historyczny szkoły i regionu a pani dyrektor Kazimiera Kozak wywołała do odpowiedzi pierwszych absolwentów. O pierwszych powojennych latach nauki i pracy rodziców opowiadała córka państwa Fuchs, pani Knobradzka wywołując ogromne wzruszenie wśród licznie zgromadzonych absolwentów i gości.

Po 29 latach 31.08.2018r. pani dyrektor Kazimera Kozak odeszła na zasłużona emeyturę. Od 01.09.2018r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani Wiesława Niedzielska.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo