Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

WYBÓR PATRONA

PRACE NAD WYBOREM PATRONA

 

Pracę nad wyborem patrona rozpoczęto w roku szkolnym 2001/2002. Zgłoszenia kandydatur na patrona  wśród uczniów i nauczycieli, prowadzono na otwartej liście. Z wielu kandydatów, takich jak: Alf Liczmański, Jadwiga Fush, Józef Wybicki, Adam Mickiewicz, Jan Brzechwa, Julian Tuwim,    Maria Konopnicka, Janusz Korczak,  Astrid Lindgren, Jan Paweł II, Zygmunt Bukowski, „Macierz Szkolna”wybrano dwie, które zacięcie „rywalizowały” ze sobą:  „Macierzy Szkolnej” i Pana Zygmunta Bukowskiego. Obrady Grona Pedagogicznego przebiegały bardzo burzliwie, jednak postać miejscowego poety, rzeźbiarza i dramaturga ostatecznie zdobyła aprobatę wszystkich nauczycieli. Uczniowie bardzo ucieszyli się, że patronem ich szkoły ma zostać osoba żyjąca, z którą będą mogły nawiązać osobisty kontakt, poczuły się bardzo wyróżnione i szczęśliwe. Do współpracy nad wyborem patrona włączono również rodziców, którzy podobnie jak dzieci i nauczyciele z wielką sympatią udzielili swojego poparcia kandydaturze Pana Bukowskiego.

Jednomyślny wybór kandydata na patrona był jednak początkiem ciężkiej pracy, a niekiedy walki z władzami lokalnymi, którym nasz pomysł wydał się bardzo kontrowersyjny.

 

 

UZYSKANIE ZGODY ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO

 

Wraz z początkiem nowego roku przystąpiono bardzo aktywnie do realizacji  projektu nadania Szkole w Czerniewie imienia Pana Zygmunta Bukowskiego.

Należało przede wszystkim uzyskać zgodę mierzeszyńskiego poety na nadanie Jego imienia i nazwiska naszej szkole. Wizyta u  Pana Bukowskiego i rozmowa z Nim przyniosła oczekiwaną przez wszystkich decyzję – poeta,  bardzo wzruszony, dumny i przejęty, 10 września oficjalnie wyraził zgodę swoim podpisem na dokumencie.

Po akceptacji kandydatury patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski oraz zgodzie Jego samego, wystosowano pismo do Rady Gminy  z prośbą o nadanie szkole imienia Zygmunta Bukowskiego. Nasza prośba uzasadniona została: wielkim dorobkiem artystycznym twórcy, nobilitowanym przez różnego typu nagrody, wartościami jakie krzewi i jego aktywnością:  społeczną, kulturalną i moralną w środowisku lokalnym. Pan Bukowski jest osobą, dzięki której twórczości młodzież  może rozwijać swoją wiedzę, kształtować swoją wrażliwość, a przede wszystkim czerpać wzór do naśladowania.

 

 

 UZYSKANIE ZGODY RADY GMINY

 

10 października 2002 roku, na VIII sesji Rady Gminy w Trąbkach Wielkich poruszono sprawę nadania imienia Zygmunta Bukowskiego Szkole Podstawowej w Czerniewie.

Na wstępie  niespodziewanie poproszono Panią Dyrektor Kazimierę Kozak o krótkie uzasadnienie wyboru osoby żyjącej, co  dalej wzbudzało wśród  Radnych kontrowersje. Po wypowiedzi Pani Dyrektor, która błyskotliwie i rzeczowo przedstawiła argumentację Rady Pedagogicznej, uczniów i rodziców, nastąpiło głosowanie, w wyniku którego uchwałą wyrażono zgodę.

Po tym uroczystym momencie, głos zabrał wzruszony i przejęty Pan Zygmunt Bukowski, którego słowa były najwyższym  podziękowaniem, jakie nam złożył za propozycję nadania szkole Jego imienia i nazwiska:

„Dziękuję Pani Dyrektor i Gronu Nauczycielskiemu za wybór mojej osoby, za zaufanie .

Postaram się, na pewno - godnie, sumiennie patronować tej szkole. Dziękuję bardzo!”

 

UROCZYSTOŚŃ NADANIA IMIENIA  

 

 

Uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru odbyła się 30 maja 2003 roku o godzinie 12.00. W imieniu uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz samego patrona zaproszonych zostało wielu znakomitych gości, którzy swą obecnością uświetnili ten szczególny dzień w historii szkoły. Prace nad przebiegiem imprezy przebiegały przy aktywnej współpracy rodziców, nauczycieli, dzieci i pod czujnym okiem Pani Kazimiery Kozak – Dyrektora Szkoły.

Nad zaproszeniem i informatorem pracowały panie: Elzbieta Jasiak i Anna Tysler. Wykonanie dekoracji spoczęło głownie na paniach: Marzenie Witkowskiej i Małgorzacie Brembor, które pilotażowały wystrój klas i holu. Porządek i prowadzenie uroczystości oraz przygotowanie pocztu spoczęło na  panu  Przemysławie Sautycz. Pani Teresa Myszkier pilnie uczyła całą społeczność szkolną hymnu, który został uroczyście odśpiewany przy akompaniamencie pana Michała Olejnika. Część artystyczną opracowała pani Anna Tysler.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, witając przybyłych gości i uzasadniając wybór patrona. W zastępstwie profesora Józefa Borzyszkowskiego przemowę wygłosił Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych – pan Ryszard Rabeszko. Po krótkim przerywniku artystycznym, została odczytana Uchwała Rady Gminy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czerniewie, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez fundatorów na ręce pani Dyrektor. Reprezentacja pocztu, po złożeniu ślubowania, odebrała poczet sztandarowy z rąk pani Dyrektor i nastąpiło uroczyste ślubowanie reprezentacji uczniów. Po tym doniosłym momencie głos zabrali: przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel rady Rodziców, dyrektorzy szkól, absolwenci i inni obecni goście. Ostatnim punktem części oficjalnej było poświęcenie i odsłonięcie płaskorzeźby pamiątkowej (przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wójt Gminy Trąbki Wielkie B.Konkol, Z.Bukowski, ks. E.Szymański) oraz tablicy (przewodniczący Rady Gminy J.Sroka, przewodnicząca Rady Rodziców H.Lewańczyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego S.Ptach).

Część oficjalna nadania imienia Szkole Podstawowej im. Z. Bukowskiego w Czerniewie została zakończona o godzinie13.15 uroczystym przemarszem przy dźwiękach dętej orkiestry strażackiej z Pogódek do Kościoła Chrystusa Miłosiernego na Mszę Świętą, której przewodniczył z-ca Dyrektora Katechetycznego Kurii Biskupiej w Gdańsku - ksiądz Krzysztof Masiulanis w celebrze z: księdzem prałatem Edwardem Szymańskim, księdzem kanonikiem Gerardem Borysem i księdzem Kazimierzem  Glamą. W uroczystej Eucharystii z poświęceniem Sztandaru Szkoły wzięli udział wszyscy zaproszeni goście, pracownicy i uczniowie szkoły, rodzice i mieszkańcy Czerniewa.

Msza Święta odbyła się w części górnej kościoła, którą przez dwa dni przygotowywali (tzn. sprzątali, ustawiali ołtarz, krzesła, ławki, dekorowali kwiatami, ustawili nagłośnienie) nauczyciele: Maria Sautycz, Przemysław Sautycz i Mariola Jankowska, oraz uczniowie: Damian, Adaś i Magda Lewańczyk, Ola i Sylwia Ptach, Kamila Krakowska i Mateusz Kowalczyk. Kościół w tym dniu wyglądał wyjątkowo pięknie i odświętnie.

Pani Mariola Jankowska przygotowała uczniów do oprawy liturgicznej – tj. modlitwę wiernych, czytania, dar ołtarza oraz komentarz do daru ołtarza. Oprawę muzyczną wraz z panem M. Olejnikiem przygotował zespół „TO I OWO” oraz orkiestra strażacka. Po błogosławieństwie wszystkie osoby zaproszone udały się do szkoły na uroczysty bankiet, podczas którego przygrywał zespół J&J. Do przygotowania części nieoficjalnej zgłosili się przedstawiciele Rady Rodziców, min. panie R.Tomczuk i H.Lewańczyk wykonując tort, którego dekorację stanowiła słodka kopia sztandaru szkoły.

Dla gości zostały przygotowane, dzięki hojności sponsorów, trzy klasy z poczęstunkiem: słodka (ciasta, owoce, napoje zimne i ciepłe), wiejska (dzik, bigos, kiełbasy, smalec, itp.) stół szwedzki – z daniami wykwintnymi, przygotowanymi przez profesjonalnych kucharzy.

W salach zostały wyeksponowane prace dzieci związane z całoroczną działalnością nad nadaniem imienia szkole, min. rzeźby, rysunki, portrety patrona, twórczość poetycka. Wielką atrakcją była przygotowana przez samego patrona galeria (dyplomy, rzeźby, płaskorzeźby, medale dyplomy, kroniki), po której oprowadzał gości sam Zygmunt Bukowski, barwnie i ciekawie opowiadając o swoim życiu i twórczości.

Uroczystość nadania imienia była ważnym i niezapomnianym przeżyciem dla uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości i samego patrona, który w tym dniu, dumny i szczęśliwy, mógł być razem z nami.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo